" Монголын нэг өдөр " загварын аяга

Монголын нэг өдөр

228,900₮

Тоо ширхэг
Дэлгэрэнгүй

Жин:38 гр 

Эзэлхүүн : 300 гр

Б. Шарав " Монголын нэг өдөр " бүтээлдээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал, үндэсний ёс заншил, ахуй орчныг харуулж,ертөнцийн ерийн ба ерийн бус,далд утга учрыг илэрхийлсэн түүхэн зураг юм 

Дэлгэрэнгүй

Жин:38 гр 

Эзэлхүүн : 300 гр

Б. Шарав " Монголын нэг өдөр " бүтээлдээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал, үндэсний ёс заншил, ахуй орчныг харуулж,ертөнцийн ерийн ба ерийн бус,далд утга учрыг илэрхийлсэн түүхэн зураг юм 

2021 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч платформ.